News

De IT-organisatie staat in de steigers, maar waar is het bouwplan?

Anna Rietdijk
2 min read

DUTCH ONLY - De IT-afdeling wordt momenteel flink verbouwd om de digitale ambities van de business waar te maken. Een ware metamorfose is gaande om tot een slagvaardige en wendbare IT-dienstverlening te komen. Wat vaak ontbreekt, is een plan om alle losse initiatieven in goede banen te leiden.

Op nagenoeg alle fronten worden bij veel IT-afdelingen veranderingen doorgevoerd, om de groeiende complexiteit van het IT-ecosysteem te kunnen beheersen en om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen. De organisatiestructuur wordt onder handen genomen waarbij multidisciplinaire agile teams worden geformeerd rondom de primaire bedrijfsfuncties. Nieuwe leveringsmodellen worden geïntroduceerd, zoals Agile-development, continuous delivery en DevOps. De IT-functie moet zich omvormen tot een servicebroker en integrator van een toenemend aantal clouddiensten.

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in IT-managementtools voor het automatiseren van IT-activiteiten zoals ten aanzien van build, test en deployment. Bedrijfsapplicaties moeten proactief bewaakt worden om eventuele verstoringen tijdig te signaleren en automatisch te verhelpen. Om de communicatie en afstemming met de business te verbeteren werkt men aan een integraal selfserviceportaal. Bovendien wordt geëxperimenteerd met artificial intelligence en chatbots om de interactie met gebruikers te verbeteren. In figuur 1 is ter illustratie een overzicht gegeven van dergelijke initiatieven die bij de meeste organisaties actueel zijn.

Plan ontbreekt
Aan initiatieven om de IT-functie te verbeteren is dus duidelijk geen gebrek. Wat echter ontbreekt, is een plan om al deze losse initiatieven in goede banen te leiden, om uiteindelijk te komen tot een gestroomlijnde en geautomatiseerde IT-voortbrengingsketen. Slechts weinig bedrijven denken na over een goed ontwerp, met suboptimalisatie als gevolg, in plaats van een daadwerkelijk snellere en betere dienstverlening. Diverse teams en afdelingen werken langs elkaar heen en gebruiken het liefst hun eigen practices en tools. Er ontstaan vele administratieve eilanden die onderling nauwelijks of niet gekoppeld zijn.

IT-management als kerncompetentie
In een moderne IT-dienstverlening draait het uiteindelijk om het gehele systeem waarbij waardestromen, zoals van idee tot realisatie, optimaal gestroomlijnd en vergaand geautomatiseerd worden. Een organisatie moet in staat zijn om diverse practices zoals Agile (denk aan scrum), continuous delivery, DevOps en ITIL te combineren in één totaalomvattend IT-operatingmodel. Succesvolle bedrijven hebben zich gerealiseerd dat IT-management een kerncompetentie is geworden voor de digitale onderneming. Een architectuur of blauwdruk voor de toekomstige IT-functie is essentieel om de genoemde veranderingen in goede banen te leiden. Een dergelijke blauwdruk wordt geboden door de IT4IT- standaard van The Open Group.

IT4IT-standaard als het bouwplan
De IT4IT-standaard van The Open Group kan het ontbrekende bouwplan invullen om zodoende richting te geven aan de toekomstige IT-functie. Als eerstvolgende stap is het van belang om een volledig overzicht te krijgen van alle lopende initiatieven ten aanzien van IT-management, geplot op de IT4IT-referentiearchitectuur. Dit is noodzakelijk om samenhang aan te brengen in alle veranderingen en actief te sturen op integratie over de gehele IT-waardeketen heen.

Rob Akershoek is IT-managementconsultant bij DXC Technology ServiceNow Practice en voorzitter van het IT4IT Forum.
Voor meer informatie over de IT4IT referentiearchitectuur: www.opengroup.org/IT4IT.

Dit artikel is gepubliceerd in CIO Magazine 2018/3.

Do you want more information?

Do you have a question? Of maybe a remark? Please don't hessitate to use the contact form, send us an e-mail or just call us. We are there to help you!

Get in touch